طراحی سایت
جمعه 29 تير 1397.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات آما 6013  مرکز فولاد ایرانیان

 

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-AMA-6013-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-AMA-6013-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-AMA-6013-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات پارس 6010  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-PARS-6010-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-PARS-6010-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-PARS-6010-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات پارس 7018  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-PARS-7018-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-PARS-7018-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-PARS-7018-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات پارس 6013  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-PARS-6013-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-PARS-6013-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-PARS-6013-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات میکا 6010  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-MIKA-6010-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-MIKA-6010-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-MIKA-6010-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات میکا 7018  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-MIKA-7018-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-MIKA-7018-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-MIKA-7018-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات میکا 6013  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-MIKA-6013-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-MIKA-6013-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-MIKA-6013-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات آما 6010  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-AMA-6010-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-AMA-6010-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-AMA-6010-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت الکترود محصولات آما 7018  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 EL-AMA-7018-3-TE 3 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 EL-AMA-7018-4-TE 4 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
3 EL-AMA-7018-5-TE 5 30 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

 

 محصولات سیم جوش مرکز فولاد ایرانیان

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت سیم جوش محصولات آما 4018  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 CV-AMA-4018-1-TE 1 4018 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 CV-AMA-4018-2-TE 2 4018 لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت سیم جوش محصولات میکا   مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 CV-MIKA-1-TE 1   لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 CV-MIKA-2-TE 2   لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت سیم جوش محصولات پارس  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 CV-PARS-1-TE 1   لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 CV-PARS-2-TE 2   لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت سیم جوش محصولات زیر پودری  مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا قطر mm) طول (cm) قیمت (ریال) محل تحویل خرید آنلاین
1 CV-AMA-S2-4-TE 4   لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
2 CV-MIKA-4-TE 4   لطفا تماس بگیرید بنگاه تهران خرید آنلاین
Top