طراحی سایت
جمعه 29 تير 1397.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

call 3

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه های تهران

ردیف کد کالا ضخامت (mm) ابعاد طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-61-2-20*20-6-TE قوطی مربعی 2 20*20 6 40500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 GH-61-2-20*20-6-K قوطی مربعی 2 20*20 6 38000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 GH-61-2.5-20*20-6-TE قوطی مربعی 2.5 20*20 6 40500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 GH-61-2.5-20*20-6-K قوطی مربعی 2.5 20*20 6 38000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
5 GH-61-1.5-30*30-6-TE قوطی مربعی 1.5 30*30 6 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 GH-61-1.5-30*30-6-K قوطی مربعی 1.5 30*30 6 43000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
7 GH-61-2-30*30-6-TE قوطی مربعی 2 30*30 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
8 GH-61-2-30*30-6-K قوطی مربعی 2 30*30 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
9 GH-61-1.5-40*40-6-TE قوطی مربعی 1.5 40*40 6 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10 GH-61-1.5-40*40-6-K قوطی مربعی 1.5 40*40 6 43000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11 GH-61-2-40*40-6-TE قوطی مربعی 2 40*40 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلایمن  
12 GH-61-2-40*40-6-K قوطی مربعی 2 40*40 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 GH-61-2.5-40*40-6-TE قوطی مربعی 2.5 40*40 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 GH-61-2.5-40*40-6-K قوطی مربعی 2.5 40*40 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 GH-61-1.5-50*50-6-TE قوطی مربعی 1.5 50*50 6 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 GH-61-1.5-50*50-6-K قوطی مربعی 1.5 50*50 6 43000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 GH-61-2-50*50-6-TE قوطی مربعی 2 50*50 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 GH-61-2-50*50-6-K قوطی مربعی 2 50*50 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 GH-61-2.5-50*50-6-TE قوطی مربعی 2.5 50*50 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 GH-61-2.5-50*50-6-K قوطی مربعی 2.5 50*50 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
21 GH-61-1.5-60*60-6-TE قوطی مربعی 1.5 60*60 6 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
22 GH-61-1.5-60*60-6-K قوطی مربعی 1.5 60*60 6 43000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
23 GH-61-2-60*60-6-TE قوطی مربعی 2 60*60 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
24 GH-61-2-60*60-6-K قوطی مربعی 2 60*60 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
25 GH-61-2.5-60*60-6-TE قوطی مربعی 2.5 60*60 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
26 GH-61-2.5-60*60-6-K قوطی مربعی 2.5 60*60 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
27 GH-61-1.5-70*70-6-TE قوطی مربعی 1.5 70*70 6 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
28 GH-61-1.5-70*70-6-K قوطی مربعی 1.5 70*70 6 43000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
29 GH-61-2-70*70-6-TE قوطی مربعی 2 70*70 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
30 GH-61-2-70*70-6-K قوطی مربعی 2 70*70 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
31 GH-61-2.5-70*70-6-TE قوطی مربعی 2.5 70*70 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
32 GH-61-2.5-70*70-6-K قوطی مربعی 2.5 70*70 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
33 GH-61-2-80*40-6-TE قوطی مربعی 2 40*80 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
34 GH-61-1.5-80*80-6-TE قوطی مربعی 1.5 80*80 6 43000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
35 GH-61-1.5-80*80-6-K قوطی مربعی 1.5 80*80 6 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
36 GH-61-2-80*80-6-TE قوطی مربعی 2 80*80 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
37 GH-61-2-80*80-6-K قوطی مربعی 2 80*80 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
38 GH-61-2.5-80*80-6-TE قوطی مربعی 2.5 80*80 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
39 GH-61-2.5-80*80-6-K قوطی مربعی 2.5 80*80 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
40 GH-61-1.5-90*90-6-TE قوطی مربعی 1.5 90*90 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
41 GH-61-1.5-90*90-6-K قوطی مربعی 1.5 90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
42 GH-61-2-90*90-6-TE قوطی مربعی 2 90*90 6 40000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
43 GH-61-2-90*90-6-K قوطی مربعی 2 90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
44 GH-61-2.5-90*90-6-TE قوطی مربعی 2.5 90*90 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
45 GH-61-2.5-90*90-6-K قوطی مربعی 2.5 90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
46 GH-61-3-90*90-6-TE قوطی مربعی 3 90*90 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
47 GH-61-3-90*90-6-K قوطی مربعی 3 90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
48 GH-61-2-100*100-6-TE قوطی مربعی 2 100*100 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
49 GH-61-2-100*100-6-K قوطی مربعی 2 100*100 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
50 GH-61-2.5-100*100-6-TE قوطی مربعی 2.5 100*100 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
51 GH-61-2.5-100*100-6-K قوطی مربعی 2.5 100*100 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانجات تهران

ردیف کد کالا ضخامت (mm) ابعاد طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-61-2-10*20-6-TE قوطی مستظیلی 2 20*10 6 39500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 GH-61-2-10*20-6-K قوطی مستظیلی 2 20*10 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 GH-61-3-10*20-6-TE قوطی مستظیلی 3 20*10 6 39500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 GH-61-3-10*20-6-K قوطی مستظیلی 3 20*10 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 GH-61-2.5-10*25-6-K قوطی مستظیلی 2.5 25*10 6 39500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 GH-61-3-10*25-6-K قوطی مستظیلی 3 25*10 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
7 GH-61-2.5-25*10-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 10*25 6 39500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 GH-61-3-25*10-6-TE قوطی مستظیلی 3 10*25 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
9 GH-61-1.5-30*20-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 20*30 6 42500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10 GH-61-1.5-30*20-6-K قوطی مستظیلی 1.5 20*30 6 42500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11 GH-61-2-30*20-6-TE قوطی مستظیلی 2 20*30 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 GH-61-2-30*20-6-K قوطی مستظیلی 2 20*30 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 GH-61-2.5-30*20-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 20*30 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 GH-61-2.5-30*20-6-K قوطی مستظیلی 2.5 20*30 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 GH-61-1.5-40*20-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 20*40 6 42500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 GH-61-1.5-40*20-6-K قوطی مستظیلی 1.5 20*40 6 42500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 GH-61-2-40*20-6-TE قوطی مستظیلی 2 20*40 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 GH-61-2-40*20-6-K قوطی مستظیلی 2 20*40 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
19 GH-61-2.5-40*20-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 20*40 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
20 GH-61-2.5-40*20-6-K قوطی مستظیلی 2.5 20*40 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
21 GH-61-1.5-40*30-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 30*40 6 42500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
22 GH-61-1.5-40*30-6-K قوطی مستظیلی 1.5 30*40 6 42500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
23 GH-61-2-40*30-6-TE قوطی مستظیلی 2 30*40 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
24 GH-61-2.5-40*30-6-K قوطی مستظیلی 2 30*40 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
25 GH-61-2.5-40*50-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 50*40 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
26 GH-61-2.5-40*50-6-K قوطی مستظیلی 2.5 50*40 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
27 GH-61-2.5-40*60-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 60*40 6 38500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
28 GH-61-2.5-40*60-6-K قوطی مستظیلی 2.5 60*40 6 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
29 GH-61-1.5-40*100-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 100*40 6 42500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
30 GH-61-1.5-40*100-6-K قوطی مستظیلی 1.5 100*40 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه  
31 GH-61-2-40*100-6-TE قوطی مستظیلی 2 100*40 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
32 GH-61-2-40*100-6-K قوطی مستظیلی 2 100*40 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه  
33 GH-61-2.5-40*100-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 100*40 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران  
34 GH-61-2.5-40*100-6-K قوطی مستظیلی 2.5 100*40 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
35 GH-61-2.5-40*100-6-K قوطی مستظیلی 1.5 30*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
36 GH-61-1.5-50*30-6-K قوطی مستظیلی 1.5 30*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
37 GH-61-2-50*30-6-TE قوطی مستظیلی 2 30*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
38 GH-61-2-50*30-6-K قوطی مستظیلی 2 30*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
39 GH-61-2.5-50*30-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 30*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
40 GH-61-2.5-50*30-6-K قوطی مستظیلی 2.5 30*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
41 GH-61-1.5-50*40-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 40*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
42 GH-61-1.5-50*40-6-K قوطی مستظیلی 1.5 40*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
43 GH-61-2-50*40-6-TE قوطی مستظیلی 2 40*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
44 GH-61-2-50*40-6-K قوطی مستظیلی 2 40*50 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
45 GH-61-1.5-60*30-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 30*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
46 GH-61-1.5-60*30-6-K قوطی مستظیلی 1.5 30*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
47 GH-61-2-60*30-6-TE قوطی مستظیلی 2 30*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
48 GH-61-2-60*30-6-K قوطی مستظیلی 2 30*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
49 GH-61-2.5-60*30-6-TE قوطی مستظیلی 2.5 30*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
50 GH-61-2.5-60*30-6-K قوطی مستظیلی 2.5 30*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
51 GH-61-1.5-60*40-6-TE قوطی مستظیلی 1.5 40*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
52 GH-61-1.5-60*40-6-K قوطی مستظیلی 1.5 40*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
53 GH-61-2-60*40-6-TE قوطی مستظیلی 2 40*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
54 GH-61-2-60*40-6-K قوطی مستظیلی 2 40*60 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
55 GH-61-1.5-80*40-6-TE قوطی مستظیلی  1.5 40*80 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
56 GH-61-1.5-80*40-6-K قوطی مستظیلی 1.5 40*80 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
57 GH-61-2-80*40-6-K قوطی مستظیلی 2 40*80 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
58 GH-61-2.5-80*40-6-TE قوطی مستظیلی 2 40*80 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
59 GH-61-2.5-80*40-6-K

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه گل نرده

ردیف کد کالا ضخامت (mm) ابعاد طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-65-2-20*20-6-TE قوطی مربعی 2 20*20 6 40500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 GH-65-2-20*20-6-K قوطی مربعی 2 20*20 6 38000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 GH-65-2.5-20*20-6-TE قوطی مربعی 2.5 20*20 6 40500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 GH-65-2.5-20*20-6-K قوطی مربعی 2.5 20*20 6 38000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
5 GH-65-2-30*30-6-TE قوطی مربعی 2 30*30 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 GH-65-2-30*30-6-K قوطی مربعی 2 30*30 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
7 GH-65-2-40*40-6-TE قوطی مربعی 2 40*40 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
8 GH-65-2-40*40-6-K قوطی مربعی 2 40*40 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
9 GH-65-2.5-40*40-6-TE قوطی مربعی 2.5 40*40 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10 GH-65-2.5-40*40-6-K قوطی مربعی 2.5 40*40 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11 GH-65-2-50*50-6-TE قوطی مربعی 2 50*50 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 GH-65-2-50*50-6-K قوطی مربعی 2 50*50 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 GH-65-2.5-50*50-6-TE قوطی مربعی 2.5 50*50 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 GH-65-2.5-50*50-6-K قوطی مربعی 2.5 50*50 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 GH-65-3-50*50-6-TE قوطی مربعی 3 50*50 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 GH-65-3-50*50-6-K قوطی مربعی 3 50*50 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 GH-65-2-60*60-6-TE قوطی مربعی 2 60*60 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 GH-65-2-60*60-6-K قوطی مربعی 2 60*60 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 GH-65-2.5-60*60-6-TE قوطی مربعی 2.5 60*60 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 GH-65-2.5-60*60-6-K قوطی مربعی 2.5 60*60 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
21 GH-65-3-60*60-6-TE قوطی مربعی 3 60*60 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
22 GH-65-3-60*60-6-K قوطی مربعی 3 60*60 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
23 GH-65-2-70*70-6-TE قوطی مربعی 2 70*70 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
24 GH-65-2-70*70-6-K قوطی مربعی 2 70*70 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
25 GH-65-2.5-70*70-6-TE قوطی مربعی 2.5 70*70 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
26 GH-65-2.5-70*70-6-K قوطی مربعی 2.5 70*70 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
27 GH-65-3-70*70-6-TE قوطی مربعی 3 70*70 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
28 GH-65-3-70*70-6-K قوطی مربعی 3 70*70 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
29 GH-65-2-80*80-6-TE قوطی مربعی 2 80*80 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
30 GH-65-2-80*80-6-K قوطی مربعی 2 80*80 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
31 GH-65-2.5-80*80-6-TE قوطی مربعی 2.5 80*80 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
32 GH-65-2.5-80*80-6-K قوطی مربعی 2.5 80*80 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
33 GH-65-3-80*80-6-TE قوطی مربعی 3 80*80 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
34 GH-65-3-80*80-6-K قوطی مربعی 3 80*80 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
35 GH-65-2-90*90-6-TE قوطی مربعی 2  90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
36 GH-65-2-90*90-6-K قوطی مربعی 2 90*90 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
37 GH-65-2.5-90*90-6-TE قوطی مربعی 2.5 90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
38 GH-65-2.5-90*90-6-K قوطی مربعی 2.5 90*90 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
39 GH-65-3-90*90-6-TE قوطی مربعی 3  90*90 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
40 GH-65-1.5-100*100-6-TE قوطی مربعی 1.5 100*100 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
41 GH-65-1.5-100*100-6-K قوطی مربعی 1.5 100*100 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
42 GH-65-2-100*100-6-TE قوطی مربعی 2 100*100 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
43 GH-65-2-100*100-6-K قوطی مربعی 2 100*100 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
44 GH-65-2.5-100*100-6-TE قوطی مربعی 2.5 100*100 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
45 GH-65-2.5-100*100-6-K قوطی مربعی 2.5 100*100 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
46 GH-65-3-100*100-6-TE قوطی مربعی 3 100*100 6 37500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
47 GH-65-3-100*100-6-K قوطی مربعی 3 100*100 6 40000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه گل نرده

ردیف کد کالا سایز پروفیل ضخامت (mm) نوع بسته بندی قیمت (ریال) وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-65-2-507-6-TE 507 سپری 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
2 GH-65-2-507-6-K 507 سپری 2 شاخه 37500   کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
3 GH-65-2.5-507-6-TE 507 سپری 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
4 GH-65-2.5-507-6-K 507 سپری 2.5 شاخه 37500   کیلوگرم کارخانه  خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانجات تهران

ردیف کد کالا سایز پروفیل ضخامت (mm) نوع بسته بندی قیمت (ریال) وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-61-1.5-509-6-TE 509 کلافی 1.5 شاخه 43000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 GH-61-1.5-509-6-K 509 کلافی 1.5 شاخه 43000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
3 GH-61-2-509-6-TE 509 کلافی 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 GH-61-2-509-6-K 509 کلافی 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
5 GH-61-2.5-509-6-TE 509 کلافی 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 GH-61-2.5-509-6-K 509 کلافی 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه گل نرده

ردیف کد کالا سایز پروفیل ضخامت (mm) نوع بسته بندی قیمت (ریال) وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-65-2-509-6-TE 509 کلافی 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 GH-65-2-509-6-K 509 کلافی 2 شاخه 37500   کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 GH-65-2.5-509-6-TE 509 کلافی 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 GH-65-2.5-509-6-K 509 کلافی 2.5 شاخه 37500   کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانجات تهران

ردیف کد کالا سایز پروفیل ضخامت (mm) نوع بسته بندی قیمت (ریال) وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-61-1.5-508-6-TE 508 لنگه دری 1.5 شاخه 43000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 GH-61-1.5-508-6-K 508 لنگه دری 1.5 شاخه 43000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
3 GH-61-2-508-6-TE 508 لنگه دری 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 GH-61-2-508-6-K 508 لنگه دری 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
5 GH-61-2.5-508-6-TE 508 لنگه دری 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 GH-61-2.5-508-6-K 508 لنگه دری 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه گل نرده

ردیف کد کالا سایز پروفیل ضخامت (mm) نوع بسته بندی قیمت (ریال) وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 GH-65-2-508-6-TE 508 لنگه دری 2 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 GH-65-2-508-6-K 508 لنگه دری 2 شاخه 37500   کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 GH-65-2.5-508-6-TE 508 لنگه دری 2.5 شاخه 40000   کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 GH-65-2.5-508-6-K 508 لنگه دری 2.5 شاخه 37500   کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
Top