طراحی سایت
جمعه 29 تير 1397.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

call 3

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

 

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه ذوب آهن

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 mL-11-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 38400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 mL-11-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 37800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 mL-11-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 38400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 mL-11-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 mL-11-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 38400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 mL-11-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 37800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
7 mL-11-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 38400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 mL-11-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
9 mL-11-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 36600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10 mL-11-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین 
11 mL-11-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 36600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-11-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 mL-11-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 36700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-11-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 mL-11-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 mL-11-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 mL-11-28RB-A3-TE میلگرد 30 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم تهران خرید آنلاین
17 mL-11-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 mL-11-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

 

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

 

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه نورد کرمان

 


ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 mL-34-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
2 mL-34-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 mL-34-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
4 mL-34-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
5 mL-34-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
6 mL-34-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد خراسان مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-17-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 37100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 36400  کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 36600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35900 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10  mL-17-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  mL-17-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-17-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین 
13 mL-17-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-17-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 mL-17-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 mL-17-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 mL-17-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 mL-17-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
19 mL-17-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 36600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
20 mL-17-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35900 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد آرین

 

  

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-03-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 28500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 27800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 28600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 27900 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 28600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 27900 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 30800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 27800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 28400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10  ML-03-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 27800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  ML-03-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 28400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 ML-03-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 27700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 ML-03-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 28400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 ML-03-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 27700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 ML-03-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 28400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 ML-03-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 27700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 ML-03-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 28400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 ML-03-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 27700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
19 ML-03-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 28400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
20 ML-03-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 27700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

 

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه ظفر بناب

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-16-8RB-A2-TE میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 36100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-8RB-A2-K میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 35600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 36100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 35600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 37100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 36500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 36600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 36100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  mL-16-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  mL-16-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 36100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 mL-16-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 35500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 mL-16-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 mL-16-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 mL-16-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 mL-16-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 mL-16-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 mL-16-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 mL-16-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 mL-16-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
21 mL-16-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
22 mL-16-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد قزوین مرکز فولاد ایرانیان 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-47-8RB-A3-TE میلگرد 8 آجدار A3 شاخه 35200  کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-47-8RB-A3-K میلگرد 8 آجدار A3 شاخه 35000  کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-8RB-A2-K میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
mL-47-8B-A3-TE میلگرد 8 ساده A3 شاخه 34200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-47-8B-A3-K میلگرد 8 ساده A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-47-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-16RB-A3-K میلگرد 10 ساده A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-10B6-A2-K میلگرد 10 ساده A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
10  mL-47-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
11  mL-47-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
12 mL-47-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A2 شاخه 34200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
13 mL-47-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A2 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
14 mL-47-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A2 شاخه 34200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
15 mL-47-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A2 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
16  mL-47-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A2 شاخه 34200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
17  mL-47-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A2 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه آریان فولاد مرکز فولاد ایرانیان

 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-03-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 35400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-03-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-03-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10  ML-03-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  ML-03-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 ML-03-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 ML-03-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 ML-03-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 ML-03-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 ML-03-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 ML-03-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 ML-03-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
19 ML-03-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
20 ML-03-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه پرشین فولاد مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-08-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-08-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-08-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-08-18B-A2-TE میلگرد 18 ساده A2 شاخه 34600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-18B-A2-K میلگرد 18 ساده A2 شاخه 34400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
10  mL-08-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
11  mL-08-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
12 mL-08-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
13 mL-08-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
14 mL-08-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
15 mL-08-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
16 mL-08-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
17 mL-08-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
18 mL-08-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
19 mL-08-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

 

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد میانه مرکز فولاد ایرانیان 

 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-51-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-51-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-51-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-51-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-47-18RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-51-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-51-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-51-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-51-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10  mL-51-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  mL-51-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-51-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 mL-51-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-51-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 mL-51-30RB-A3-TE میلگرد 30 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16  mL-51-30RB-A3-K میلگرد 30 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 mL-51-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18  mL-51-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه سیادان ابهر

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-12-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  mL-12-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  mL-12-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 mL-12-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 mL-12-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 mL-12-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 mL-12-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 mL-12-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 mL-12-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 mL-12-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 mL-12-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 mL-12-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  


 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

       لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد هیربد 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-26-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  ML-26-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  ML-26-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 ML-26-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 34500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد شاهرود

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-14-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 36700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 36000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 35500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 36200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  ML-14-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  ML-14-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 ML-14-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 ML-14-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 ML-14-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 ML-14-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 ML-14-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 ML-14-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 ML-14-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

       لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه کویر کاشان کلافی ساده 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-21-5.5BC-A1-TE میلگرد 5/5 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 mL-21-5.5BC-A1-K میلگرد 5/5 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 mL-21-6.5BC-A2-TE میلگرد 6/5 کلاف ساده A2 کلافی 18000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 mL-21-6.5BC-A2-K میلگرد 6/5 کلاف ساده A2 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 mL-21-8BC-A1-TE میلگرد 8 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 mL-21-8BC-A1-K میلگرد 8 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
7 mL-21-10BC-A1-TE میلگرد 10 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 mL-21-10BC-A1-K میلگرد 10 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
9 mL-21-12BC-A1-TE میلگرد 12 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10 mL-21-12BC-A1-K میلگرد 12 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11 mL-21-14BC-A1-TE میلگرد 14 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-21-14BC-A1-K میلگرد 14 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 mL-21-16.5BC-A1-TE میلگرد 16/5 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-21-16.5BC-A1-K میلگرد 16/5 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
Top