طراحی سایت
يكشنبه 27 اسفند 1396.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

call 3

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

 

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه ذوب آهن

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 mL-11-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 29100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 mL-11-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 28500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 mL-11-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 29100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 mL-11-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 28500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 mL-11-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 29100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 mL-11-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 28500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
7 mL-11-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 26000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 mL-11-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
9 mL-11-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10 mL-11-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین 
11 mL-11-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-11-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 mL-11-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-11-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 mL-11-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 mL-11-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 mL-11-28RB-A3-TE میلگرد 30 آجدار A3 شاخه 25300 کیلوگرم تهران خرید آنلاین
17 mL-11-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 mL-11-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

 

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

 

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه نورد کرمان

 


ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 mL-34-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
2 mL-34-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 mL-34-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
4 mL-34-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
5 mL-34-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
6 mL-34-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد خراسان مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-17-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 25600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 24900  کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 24900 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-17-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-17-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10  mL-17-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  mL-17-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-17-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین 
13 mL-17-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-17-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 mL-17-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 mL-17-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
17 mL-17-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
18 mL-17-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
19 mL-17-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
20 mL-17-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 24800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon      تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد کویر کاشان  

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-16-8RB-A2-TE میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 26300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-16-8RB-A2-K میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 25600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-16-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 25400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
mL-16-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 26200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
mL-16-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 25800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 mL-16-8RB-A3-TE میلگرد 8 آجدار A3 شاخه 27200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
9 mL-16-8RB-A3-K میلگرد 8 آجدار A3 شاخه 26600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
10 mL-16-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 26300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
11 mL-16-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 27000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
12 mL-16-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
13 mL-16-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
14 mL-16-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
15 mL-16-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
16 mL-16-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
17 mL-16-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
18 mL-16-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
19 mL-16-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
20 mL-16-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
21 mL-16-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
22 mL-16-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
23 mL-16-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
24 mL-16-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
25 mL-16-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
26 mL-16-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
27 mL-16-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 26400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
28 mL-16-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
29 mL-16-36RB-A3-TE میلگرد 36 آجدار A3 شاخه 26400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
30 mL-16-36RB-A3-K میلگرد 36 آجدار A3 شاخه 25800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
31 mL-16-40RB-A3-K میلگرد 40 آجدار A3 شاخه 25800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
32 mL-16-40RB-A3-TE میلگرد 40 آجدار A3 شاخه 26400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه ظفر بناب

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-16-8RB-A2-TE میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 26300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-8RB-A2-K میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 25600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 25400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 26200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 26300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 27000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-16-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-16-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  mL-16-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  mL-16-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 mL-16-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 mL-16-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 mL-16-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 mL-16-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 mL-16-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 mL-16-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 mL-16-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 mL-16-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 mL-16-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
21 mL-16-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
22 mL-16-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه کوثر اهواز

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-20-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-20-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-20-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-20-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-20-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-20-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-20-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
ML-20-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
ML-20-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10  ML-20-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  ML-20-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 ML-20-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11  ML-20-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 23500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
13 ML-20-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 22700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد قزوین مرکز فولاد ایرانیان 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-47-8RB-A3-TE میلگرد 8 آجدار A3 شاخه 26700  کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-47-8RB-A3-K میلگرد 8 آجدار A3 شاخه 26500  کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-8RB-A2-K میلگرد 8 آجدار A2 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
mL-47-8B-A3-TE میلگرد 8 ساده A3 شاخه 22600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-47-8B-A3-K میلگرد 8 ساده A3 شاخه 26500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 26000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-47-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 26500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-16RB-A3-K میلگرد 10 ساده A3 شاخه 23700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-10B6-A2-K میلگرد 10 ساده A3 شاخه 23700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
10  mL-47-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 23900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
11  mL-47-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 2370 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
12 mL-47-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A2 شاخه 23900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
13 mL-47-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A2 شاخه 23700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
14 mL-47-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A2 شاخه 23900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
15 mL-47-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A2 شاخه 23700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
16  mL-47-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A2 شاخه 23900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
17  mL-47-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A2 شاخه 23700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه آریان فولاد مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-03-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 24900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-03-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 24200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-03-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-03-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-03-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 24900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-03-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 24200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-03-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-03-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-03-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  ML-03-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 23800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  ML-03-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 ML-03-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 23800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 ML-03-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 ML-03-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 23800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 ML-03-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 ML-03-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 23800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 ML-03-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 ML-03-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 23800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 ML-03-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 ML-03-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 23800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه پرشین فولاد مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-08-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 26600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 26600 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 26400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-08-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-08-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-08-18B-A2-TE میلگرد 18 ساده A2 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-08-18B-A2-K میلگرد 18 ساده A2 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
10  mL-08-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
11  mL-08-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
12 mL-08-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
13 mL-08-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
14 mL-08-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
15 mL-08-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24300 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
16 mL-08-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
17 mL-08-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
18 mL-08-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25300 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
19 mL-08-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

 

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد میانه مرکز فولاد ایرانیان 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-51-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25400 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-51-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-51-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-51-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-47-18RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 23900 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-51-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-51-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-51-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-51-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  mL-51-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  mL-51-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 mL-51-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 mL-51-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 mL-51-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 mL-51-30RB-A3-TE میلگرد 30 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16  mL-51-30RB-A3-K میلگرد 30 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 mL-51-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18  mL-51-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 24400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت میلگرد محصولات کارخانه فولاد صدر لرستان مرکز فولاد ایرانیان 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-15-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-15-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-15-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-15-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-15-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-15-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-15-28B-A3-K میلگرد 28 ساده A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-15-28RB-A3-TE میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-15-28RB-A3-K میلگرد 28 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
10  ML-15-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
11  ML-15-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه سیادان ابهر

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-12-10RB-A2-TE میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-10RB-A2-K میلگرد 10 آجدار A2 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 25200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A2-TE میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A2-K میلگرد 12 آجدار A2 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
mL-12-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 24500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
mL-12-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  mL-12-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  mL-12-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 mL-12-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 mL-12-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 mL-12-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 mL-12-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 mL-12-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 mL-12-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 mL-12-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
19 mL-12-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 mL-12-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  


 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

       لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد هیربد 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-26-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-26-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-26-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  ML-26-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  ML-26-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 ML-26-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد شاهرود

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
ML-14-10RB-A3-TE میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 26100 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-10RB-A3-K میلگرد 10 آجدار A3 شاخه 25400 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-12RB-A3-TE میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-12RB-A3-K میلگرد 12 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-14RB-A3-TE میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-14RB-A3-K میلگرد 14 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-16RB-A3-TE میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
ML-14-16RB-A3-K میلگرد 16 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
ML-14-18RB-A3-TE میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10  ML-14-18RB-A3-K میلگرد 18 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11  ML-14-20RB-A3-TE میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 ML-14-20RB-A3-K میلگرد 20 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 ML-14-22RB-A3-TE میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 ML-14-22RB-A3-K میلگرد 22 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 ML-14-25RB-A3-TE میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 ML-14-25RB-A3-K میلگرد 25 آجدار A3 شاخه 24000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
17 ML-14-32RB-A3-TE میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25700 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 ML-14-32RB-A3-K میلگرد 32 آجدار A3 شاخه 25000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

       لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه کویر کاشان کلافی ساده 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
mL-21-5.5BC-A1-TE میلگرد 5/5 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 mL-21-5.5BC-A1-K میلگرد 5/5 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 mL-21-6.5BC-A2-TE میلگرد 6/5 کلاف ساده A2 کلافی 18000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 mL-21-6.5BC-A2-K میلگرد 6/5 کلاف ساده A2 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 mL-21-8BC-A1-TE میلگرد 8 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 mL-21-8BC-A1-K میلگرد 8 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
7 mL-21-10BC-A1-TE میلگرد 10 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 mL-21-10BC-A1-K میلگرد 10 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
9 mL-21-12BC-A1-TE میلگرد 12 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10 mL-21-12BC-A1-K میلگرد 12 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11 mL-21-14BC-A1-TE میلگرد 14 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 mL-21-14BC-A1-K میلگرد 14 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 mL-21-16.5BC-A1-TE میلگرد 16/5 کلاف ساده A1 کلافی لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 mL-21-16.5BC-A1-K میلگرد 16/5 کلاف ساده A1 کلافی 17500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

 

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد نطنز

 

ردیف کد کالا سایز میلگرد گرید نوع بسته بندی قیمت واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 ML-23-6.5BC-A2-K 6.5 A2 کلاف ساده 29600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
2 ML-23-6.5BC-A2-TE 6.5 A2 کلاف ساده 30000 کیلوگرم تهران خرید آنلاین
3 ML-23-8R-A2-TE 8 A2 کلاف آجدار 30000 کیلوگرم تهران خرید آنلاین
4 ML-23-8RC-A2-K 8 A2 کلاف آجدار 29600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 ML-23-10RC-A2-K 10 A2 کلاف آجدار 29600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
6 ML-23-10RC-A2-TE 10 A2 کلاف آجدار 30000 کیلوگرم تهران خرید آنلاین
Top