طراحی سایت
جمعه 29 تير 1397.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

call 3

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه مشهد

ردیف کد کالا سایز (mm) ضخامت طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NA-64-8-6-TE ناودانی 8 8 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 NA-64-8-6-K ناودانی 8 8 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 NA-64-8-12-TE ناودانی 8 8 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 NA-64-8-12-K ناودانی 8 8 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 NA-64-6.5-6-TE ناودانی 6.5 6.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 NA-64-6.5-6-K ناودانی 6.5 6.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
7 NA-64-6.5-12-TE ناودانی 6.5 6.5 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 NA-64-6.5-12-K ناودانی 12 6.5 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
9 NA-64-12-6-TE ناودانی 12 12 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
10 NA-64-12-6-K ناودانی 12 12 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11 NA-64-12-12-TE ناودانی 12 12 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
12 NA-64-12-12-K ناودانی 12 12 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 NA-64-10-6-TE ناودانی 10 10 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 NA-64-10-6-K ناودانی 10 10 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 NA-64-10-12-TE ناودانی 10 10 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
16 NA-64-10-12-K ناودانی 10 10 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

 

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات وارداتی اروپا

ردیف کد کالا سایز (mm) ضخامت طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NA-I4-18-12-EM ناودانی 18 18 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر امام خرید آنلاین
2 NA-I4-18-12-TE ناودانی 18 18 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 NA-I4-18-6-EM ناودانی 18 18 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر امام خرید آنلاین
4 NA-I4-18-6-TE ناودانی 18 18 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 NA-I4-20-12-EM ناودانی 20 20 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر امام خرید آنلاین
6 NA-I4-20-12-TE ناودانی 20 20 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
7 NA-I4-20-6-EM ناودانی 20 20 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر امام خرید آنلاین
8 NA-I4-20-6-TE ناودانی 20 20 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه مشهد

ردیف کد کالا سایز ضخامت طول (mm)  قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NB-64-2.5-2.5-12-K نبشی 2.5 2.5 12  لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
2 NB-64-2.5-2.5-12-TE نبشی 2.5 2.5 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 NB-64-2.5-2.5-6-K نبشی 2.5 2.5  6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
4 NB-64-2.5-2.5-6-TE نبشی 2.5 2.5  6  لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
5 NB-64-3-3-12-K نبشی 3 3 12  لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
6 NB-64-3-3-12-TE نبشی 3 3 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
7 NB-64-3-3-6-K نبشی 3 3  6 21000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
8 NB-64-3-3-6-TE نبشی 3 3  6  21000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
9 NB-64-4-4-12-K نبشی 4 4 12  لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
10 NB-64-4-4-12-TE نبشی 4 4 12 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
11 NB-64-4-4-6-K نبشی 4 4  6 20900 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
12 NB-64-4-4-6-TE نبشی 4 4  6  21000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

 

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه منظومه اصفهان

ردیف کد کالا سایز ضخامت (mm)  طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NB-80-5-5-6-k نبشی 5 5  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
2 NB-80-5-5-6-TE نبشی 5 5 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 NB-80-5-4-6-k نبشی 5 4 6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
4 NB-80-5-4-6-TE نبشی 5 4 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
5 NB-80-6-5-6-k نبشی 6 5 6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
6 NB-80-6-5-6-TE نبشی 6 5 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
7 NB-80-6-6-6-k نبشی 6 6 6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
8 NB-80-6-6-6-TE نبشی 6 6 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
9 NB-80-8-8-6-k نبشی 8 8 6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
10 NB-80-8-8-6-TE نبشی 8 8 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
11 NB-80-8-8-12-k نبشی 8 8 12 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
12 NB-80-8-8-12-TE نبشی 8 8 12 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه تهران

ردیف کد کالا سایز ضخامت طول (mm)  قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NB-61-2.5-2.5-6-TE نبشی 2.5 2.5  6  31000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 NB-61-2.5-2.5-6-K نبشی 2.5 2.5  6 31000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 NB-61-3-3-6-TE نبشی 3 3  6 31000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 NB-61-3-3-6-K نبشی 3 3  6  31000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
5 NB-61-4-4-6-TE نبشی 4 4  6  31000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 NB-61-4-4-6-K نبشی 4 4  6 31500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
7 NB-61-5-5-6-TE نبشی 5 5  6 31200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
8 NB-61-5-5-6-K نبشی 5 5  6  30600 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
9 NB-61-6-6-6-TE نبشی 6 6  6  31200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10 NB-61-6-6-6-K نبشی 6 6  6 31200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11 NB-61-8-8-6-TE نبشی 8 8  6 31200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 NB-61-8-8-6-K نبشی 8 8  6  31200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
13 NB-61-10-10-6-TE نبشی 10 10  6  31200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 NB-61-10-10-6-K نبشی 10 10  6 30000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
15 NB-61-12-12-6-TE نبشی 12 12  6 31200 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 NB-61-12-12-6-K نبشی 12 12  6  31200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه آرین 

ردیف کد کالا سایز ضخامت (mm)  طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NB-03-4-4-6-TE نبشی 4 4  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 NB-03-4-4-6-K نبشی 4 4  6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
3 NB-03-5-5-6-TE نبشی 5  5  6  33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 NB-03-5-5-6-K نبشی 5  5  6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
5 NB-03-6-6-6-TE نبشی 6  6   6  33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 NB-03-6-6-6-K نبشی 6  6  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
7 NB-03-8-8-6-TE نبشی 8  8  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
8 NB-03-8-8-6-K نبشی 8  8  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
9 NB-03-10-10-6-TE نبشی 10  10  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10 NB-03-10-10-6-K نبشی 10  10   6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  
11 NB-03-12-12-6-TE نبشی 12  12  6  33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 NB-03-12-12-6-K نبشی 12  12  6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه تبریز

ردیف کد کالا سایز ضخامت طول (mm)  قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NB-63-2.5-2.5-6-TE نبشی 2.5 2.5  6  33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
2 NB-63-2.5-2.5-6-K نبشی 2.5 2.5  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 NB-63-3-3-6-TE نبشی 3 3  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 NB-63-3-3-6-K نبشی 3 3  6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 NB-63-3-5-6-K نبشی 3 5  6  لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
6 NB-63-3-5-6-TE نبشی 3 5  6  لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
7 NB-63-3-4-6-K نبشی 3 4 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
8 NB-63-3-4-6-TE نبشی 3 4 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
9 NB-63-3-4.5-6-K نبشی 3 4.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
10 NB-63-3-4.5-6-TE نبشی 3 4.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
11 NB-63-3-6-6-K نبشی 3 6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
12 NB-63-3-6-6-TE نبشی 3 6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
13 NB-63-4-4-6-TE نبشی 4 4  6  33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
14 NB-63-4-4-6-K نبشی 4 4  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 NB-63-4-5-6-K نبشی 4 5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
16 NB-63-4-5-6-TE نبشی 4 5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
17 NB-63-4-4.5-6-K نبشی 4 4.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
18 NB-63-4-4.5-6-TE نبشی 4 4.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
19 NB-63-4-6-6-K نبشی 4 6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
20 NB-63-4-6-6-TE نبشی 4 6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
21 NB-63-5-5-6-TE نبشی 5 5  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
22 NB-63-5-5-6-K نبشی 5 5   6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
23 NB-63-5-4.5-6-K نبشی 5 4.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
24 NB-63-5-4.5-6-TE نبشی 5 4.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
25 NB-63-6-6-12-TE نبشی 6 6  12 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
26 NB-63-6-6-6-TE نبشی 6 6  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
27 NB-63-6-6-6-K نبشی 6 6  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
28 NB-63-6-5-6-K نبشی 6 5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
29 NB-63-6-5-6-TE نبشی 6 5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
30 NB-63-7-4-6-K نبشی 7 4 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
31 NB-63-7-4-6-TE نبشی 7 4 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
32 NB-63-7-5-6-K نبشی 7 5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
33 NB-63-7-5-6-TE نبشی 7 5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
34 NB-63-7-7-6-K نبشی 7 7 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
35 NB-63-7-7-6-TE نبشی7 7 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
36 NB-63-7-5.5-6-K نبشی7 5.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
37 NB-63-7-5.5-6-TE نبشی7 5.5 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
38 NB-63-7-5.6-6-K نبشی7 5.6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
39 NB-63-7-5.6-6-TE نبشی7 5.6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
40 NB-63-8-8-6-TE نبشی 8 8  6  32000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
41 NB-63-8-8-6-K نبشی 8 8  6  33000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
42 NB-63-8-6-6-K نبشی 8 6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
43 NB-63-8-6-6-TE نبشی 8 6 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
44 NB-63-8-7-6-K نبشی 8 7 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
45 NB-63-8-7-6-TE نبشی 8 7 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
46 NB-63-9-8-6-K نبشی 9 8 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
47 NB-63-9-8-6-TE نبشی 9 8 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
48 NB-63-10-10-6-TE نبشی 10 10  6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
49 NB-63-10-10-6-K نبشی 10 10  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
50 NB-63-10-8-6-K نبشی 10 8 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
51 NB-63-10-8-6-TE نبشی 10 8 6 لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
52 NB-63-12-12-6-TE نبشی 12 12  6  32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
53 NB-63-12-12-6-K نبشی 12 12  6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه ناب تبریز

ردیف کد کالا سایز ضخامت(mm) طول (m) قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 NA-32-8-6-K ناودانی 8 8 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین    
2 NA-32-10-6-K ناودانی 10 10 6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین    
3 NA-32-12-6-K ناودانی 12 12 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین    
4 NA-32-14-6-K ناودانی 14 14 6 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین    
5 NA-32-16-6-K ناودانی 16 16 6 33000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین    
Top