طراحی سایت
جمعه 29 تير 1397.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

call 3

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

 

        لیست اعلام قیمت محصولات وارداتی روس

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) عرض (m) نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VRO-I2-0.5-1-R-TE ورق روغنی 0.5 1 رول 50000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 VRO-I2-0.5-1-R-ANZ ورق روغنی 0.5 1 رول 48500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
3 VRO-I2-0.5-1.25-R-TE ورق روغنی 0.5 1.25 رول 50000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 VRO-I2-0.5-1.25-R-ANZ ورق روغنی 0.5 1.25 رول 48500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
5 VRO-I2-0.6-1-R-TE ورق روغنی 0.6 1 رول 49000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 VRO-I2-0.6-1-R-ANZ ورق روغنی 0.6 1 رول 48500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
7 VRO-I2-0.6-1.25-R-TE ورق روغنی 0.6 1.25 رول 49000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
8 VRO-I2-0.6-1.25-R-ANZ ورق روغنی 0.6 1.25 رول 48500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
9 VRO-I2-0.7-1-R-TE ورق روغنی 0.7 1 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10 VRO-I2-0.7-1-R-ANZ ورق روغنی 0.7 1 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
11 VRO-I2-0.7-1.25-R-TE ورق روغنی 0.7 1.25 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 VRO-I2-0.7-1.25-R-ANZ ورق روغنی 0.7 1.25 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
13 VRO-I2-0.8-1-R-TE ورق روغنی 0.8 1 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 VRO-I2-0.8-1-R-ANZ ورق روغنی 0.8 1 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
15 VRO-I2-0.8-1.25-R-TE ورق روغنی 0.8 1.25 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 VRO-I2-0.8-1.25-R-ANZ ورق روغنی 0.8 1.25 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
17 VRO-I2-0.9-1-R-TE ورق روغنی 0.9 1 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 VRO-I2-0.9-1-R-ANZ ورق روغنی 0.9 1 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
19 VRO-I2-0.9-1.25-R-TE ورق روغنی 0.9 1.25 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 VRO-I2-0.9-1.25-R-ANZ ورق روغنی 0.9 1.25 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
21 VRO-I2-1-1-R-TE ورق روغنی 1 1 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
22 VRO-I2-1-1-R-ANZ ورق روغنی 1 1 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
23 VRO-I2-1-1.25-R-TE ورق روغنی 1 1.25 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
24 VRO-I2-1-1.25-R-ANZ ورق روغنی1 1.25 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
25 VRO-I2-1.25-1-R-TE ورق روغنی 1.25 1 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
26 VRO-I2-1.25-1-R-ANZ ورق روغنی 1.25 1 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
27 VRO-I2-1.25-1.25-R-TE ورق روغنی 1.25 1.25 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
28 VRO-I2-1.25-1.25-R-ANZ ورق روغنی 1.25 1.25 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
29 VRO-I2-1.5-1-R-TE ورق روغنی 1.5 1 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
30 VRO-I2-1.5-1-R-ANZ ورق روغنی 1.5 1 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
31 VRO-I2-1.5-1.25-R-TE ورق روغنی 1.5 1.25 رول 44000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
32 VRO-I2-1.5-1.25-R-ANZ ورق روغنی 1.5 1.25 رول 42500 کیلوگرم بندر خرید آنلاین  

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) عرض (m) نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VRO-43-0.4-1-R-TE ورق روغنی 0.4 1 رول 50000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
2 VRO-43-0.4-1-R-K ورق روغنی 0.4 1 رول 50000 کیلوگرم کارخانه خرید انلاین   
3 VRO-43-0.4-1.25-R-TE ورق روغنی 0.4 1.25 رول 50000 کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
4 VRO-43-0.4-1.25-R-K ورق روغنی 0.4 1.25 رول 50000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
5 VRO-43-0.5-1-R-TE ورق روغنی 0.5 1 رول 50000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
6 VRO-43-0.5-1-R-K ورق روغنی 0.5 1 رول 50000 کیلوگرم کارخانه  خرید آنلاین  
7 VRO-43-0.5-1.25-R-TE ورق روغنی 0.5 1.25 رول 50000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
8 VRO-43-0.5-1.25-R-K ورق روغنی 0.5 1.25 رول 50000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
9 VRO-43-0.6-1-R-TE ورق روغنی 0.6 1 رول 48000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
10 VRO-43-0.6-1-R-K ورق روغنی 0.6 1 رول 48000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
11 VRO-43-0.6-1.25-R-TE ورق روغنی 0.6 1.25 رول 48000 کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
12 VRO-43-0.6-1.25-R-K ورق روغنی 0.6 1.25 رول 48000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
13 VRO-43-0.7-1-R-TE ورق روغنی 0.7 1 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
14 VRO-43-0.7-1-R-K ورق روغنی 0.7 1 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
15 VRO-43-0.7-1.25-R-TE ورق روغنی 0.7 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
16 VRO-43-0.7-1.25-R-K ورق روغنی 0.7 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
17 VRO-43-0.8-1-R-TE ورق روغنی 0.8 1 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
18 VRO-43-0.8-1-R-K ورق روغنی 0.8 1 رول 42000 کیلوگرم کارخانه  خرید آنلاین  
19 VRO-43-0.8-1.25-R-TE ورق روغنی 0.8 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
20 VRO-43-0.8-1.25-R-K ورق روغنی 0.8 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
21 VRO-43-0.9-1-R-TE ورق روغنی 0.9 1 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
22 VRO-43-0.9-1-R-K ورق روغنی 0.9 1 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید انلاین   
23 VRO-43-0.9-1.25-R-TE ورق روغنی 0.9 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
24 VRO-43-0.9-1.25-R-K ورق روغنی 0.9 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
25 VRO-43-1-1-R-TE ورق روغنی 1 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
26 VRO-43-1-1-R-K ورق روغنی 1 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه  خرید آنلاین  
27 VRO-43-1-1.25-R-TE ورق روغنی 1 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
28 VRO-43-1-1.25-R-K ورق روغنی 1 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
29 VRO-43-1.25-1-R-TE ورق روغنی 1.25 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
30 VRO-43-1.25-1-R-K ورق روغنی 1.25 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
31 VRO-43-1.25-1.25-R-TE ورق روغنی 1.25 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
32 VRO-43-1.25-1.25-R-K ورق روغنی 1.25 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه  خرید آنلاین  
33 VRO-43-1.5-1-R-TE ورق روغنی 1.5 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران  خرید آنلاین  
34 VRO-43-1.5-1-R-K ورق روغنی 1.5 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین   
35 VRO-43-1.5-1.25-R-TE ورق روغنی 1.5 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
36 VRO-43-1.5-1.25-R-K ورق روغنی 1.5 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید انلاین   
37 VRO-43-2-1-R-TE ورق روغنی 2 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
38 VRO-43-2-1-R-K ورق روغنی 2 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه خرید انلاین   
39 VRO-43-2-1.25-R-TE ورق روغنی 2 1.25 رول 43000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین   
40 VRO-43-2-1.25-R-K ورق روغنی 2 1.25 رول 42000 کیلوگرم کارخانه  خرید آنلاین  

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

        لیست اعلام قیمت محصولات وارداتی کره

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) عرض (m) نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VRO-I3-0.5-1-R-TE ورق روغنی 0.5 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
2 VRO-I3-0.5-1-R-BAND ورق روغنی 0.5 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
3 VRO-I3-0.5-1.25-R-TE ورق روغنی 0.5 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
4 VRO-I3-0.5-1.25-R-BAND ورق روغنی 0.5 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
5 VRO-I3-0.6-1-R-TE ورق روغنی 0.6 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
6 VRO-I3-0.6-1-R-BAND ورق روغنی 0.6 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
7 VRO-I3-0.6-1.25-R-TE ورق روغنی 0.6 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
8 VRO-I3-0.6-1.25-R-BAND ورق روغنی 0.6 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
9 VRO-I3-0.7-1-R-TE ورق روغنی 0.7 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
10 VRO-I3-0.7-1-R-BAND ورق روغنی 0.7 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
11 VRO-I3-0.7-1.25-R-TE ورق روغنی 0.7 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
12 VRO-I3-0.7-1.25-R-BAND ورق روغنی 0.7 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
13 VRO-I3-0.8-1-R-TE ورق روغنی 0.8 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
14 VRO-I3-0.8-1-R-BAND ورق روغنی 0.8 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
15 VRO-I3-0.8-1.25-R-TE ورق روغنی 0.8 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
16 VRO-I3-0.8-1.25-R-BAND ورق روغنی 0.8 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
17 VRO-I3-0.9-1-R-TE ورق روغنی 0.9 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
18 VRO-I3-0.9-1-R-BAND ورق روغنی 0.9 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
19 VRO-I3-0.9-1.25-R-TE ورق روغنی 0.9 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
20 VRO-I3-0.9-1.25-R-BAND ورق روغنی 0.9 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
21 VRO-I3-1-1-R-TE ورق روغنی 1 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
22 VRO-I3-1-1-R-BAND ورق روغنی 1 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
23 VRO-I3-1-1.25-R-TE ورق روغنی 1.25 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
24 VRO-I3-1-1.25-R-BAND ورق روغنی 1.25 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
25 VRO-I3-1.25-1-R-TE ورق روغنی 1.25 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
26 VRO-I3-1.25-1-R-BAND ورق روغنی 1.25 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
27 VRO-I3-1.25-1.25-R-TE ورق روغنی 1.25 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
28 VRO-I3-1.25-1.25-R-BAND ورق روغنی 1.25 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
29 VRO-I3-1.5-1-R-TE ورق روغنی 1.5 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
30 VRO-I3-1.5-1-R-BAND ورق روغنی 1.5 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
31 VRO-I3-1.5-1.25-R-TE ورق روغنی 1.5 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
32 VRO-I3-1.5-1.25-R-BAND ورق روغنی 1.5 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
33 VRO-I3-2-1-R-TE ورق روغنی 2 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
34 VRO-I3-2-1-R-BAND ورق روغنی 2 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
35 VRO-I3-2-1.25-R-TE ورق روغنی 2 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین  
36 VRO-I3-2-1.25-R-BAND ورق روغنی 2 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم بندر خرید آنلاین  
Top