طراحی سایت
يكشنبه 27 اسفند 1396.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

 

 

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات وارداتی روس مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) (m)ابعاد نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-I2-1.5-1-R-ANZ ورق سیاه 1/5 1 رول 33000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
2 VS-I2-1.5-1-R-TE ورق سیاه 1/5 1 رول 35000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 VS-I2-1.5-2*1-SH-TE ورق سیاه 1/5 2*1 شیت 35000  کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
4 VS-I2-2-1-R-ANZ ورق سیاه 2 1 رول 28600 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
5 VS-I2-2-1-R-TE ورق سیاه 2 1 رول 29800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 VS-I2-2-2*1-SH-TE ورق سیاه 2 2*1 شیت 29800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
7 VS-I2-2-1.25-R-ANZ ورق سیاه 2 1.25 رول 28600 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
8 VS-I2-2-250*125-SH-TE ورق سیاه 2 2/5*125 شیت 29800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات وارداتی قزاقستان مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) (m)ابعاد نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-I6-1.5-1-R-ANZ ورق سیاه 1/5 1 رول 33000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
2 VS-I6-1.5-1-R-TE ورق سیاه 1/5 1 رول 35000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 VS-I6-1.5-2*1-SH-TE ورق سیاه 1/5 2*1 شیت 35000 کیلوگرم  بنگاه تهران خرید آنلاین
4 VS-I6-2-1-R-ANZ ورق سیاه 2 1 رول 28600 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
5 VS-I6-2-1-R-TE ورق سیاه 2 1 رول 30000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
6 VS-I6-2-1.25-R-ANZ ورق سیاه 2 1.25 رول 28600 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
7 VS-I6-2-1.25-R-TE ورق سیاه 2 1.25 رول 30000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
8 VS-I6-2.5-1.25-R-ANZ ورق سیاه 2/5 1.25 رول 28800 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
9 VS-I6-2.5-1-R-ANZ ورق سیاه 2/5 1 رول 28800 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
10 VS-I6-3-1-R-ANZ ورق سیاه 3 1 رول 29000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
11 VS-I6-3-1.25-R-ANZ ورق سیاه 3 1.25 رول 29000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
12 VS-I6-3-1.5-R-ANZ ورق سیاه 3 1.5 رول 29000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین

 

calendar icon     تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات وارداتی چین مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) (m)ابعاد نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-I1-2-1.25-6-R-EM ورق سیاه 2 1 رول 28500 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
2 VS-I1-2-1.25-6-R-TE ورق سیاه 2 1 رول 29800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 VS-I1-2-2.5*1.25-SH-TE ورق سیاه 2 2/5*1/25 شیت 29800 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

 

calendar icon      تاریخ بروزرسا نی : بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و نود و شش - 1396/12/26

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات فولاد سبا مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) ابعاد(m) نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-44-2-1-R-K ورق سیاه 2 1 رول 28500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
2 VS-44-2.5-1-R-K ورق سیاه 2/5 1 رول 28800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 VS-44-2-1-R-ESF ورق سیاه 2 1 رول 28500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
4 VS-44-2-1.25-R-K ورق سیاه 2 1 رول 28500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 VS-44-2-1.25-R-ESF ورق سیاه 2 1.25 رول 28000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
6 VS-44-2.5-1-R-ESF ورق سیاه 2/5 1 رول 28800 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
7 VS-44-2.5-1.25-R-K ورق سیاه 2/5 1.25 رول 27800 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
8 VS-44-2.5-1.25-R-ESF ورق سیاه 2/5 1.25 رول 27800 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
9 VS-44-3-1-R-K ورق سیاه 3 1 رول 29000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
10 VS-44-3-1.25-R-K ورق سیاه 3 1.25 رول 28700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11 VS-44-3-1.5-R-K ورق سیاه 3 1.5 رول 28700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
12 VS-44-3-1-R-ESF ورق سیاه 3 1 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
13 VS-44-3-1.25-R-ESF ورق سیاه 3 1.25 رول لطفا تماس بگیرید کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
14 VS-44-3-1.5-R-K ورق سیاه 3 1.5 رول 28700 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
Top