طراحی سایت
جمعه 29 تير 1397.
امروز :

Email ic  Info@IranianSteelCenter.ir

typo 2d

2000px Tokyoship Home icon 2.svglogincallsocial linkedin square2 128faenza telegram by xaviermartinezf d7qafub44 244 344 1share logo

به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرکز فولاد ثبت نام کنید

ورود به مرکز فولاد

نام کاربری در مرکز فولاد
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
رمز عبور را فراموش کردم

ثبت نام در مرکز فولاد

بخش های ستاره دار الزامی هستند.

نام و نام خانوادگی را فارسی وارد نمایید.
نام کاربری را با زبان انگلیسی وارد نمایید
نام و نام خانوادگی *
نام کاربری *
کلمه عبور *
تکرار کلمه عبور *
آدرس ایمیل *
تکرار آدرس ایمیل *

English تماس با مادرباره ما

 

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات وارداتی روس مرکز فولاد ایرانیان

 

 

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) ابعاد نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین                
1 VS-I2-1.5-1-R-ANZ ورق سیاه 1/5 1 رول 42000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
2 VS-I2-1.5-1-R-TE ورق سیاه 1/5 1 رول 42000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
3 VS-I2-1.5-2*1-SH-TE ورق سیاه 1/5 2*1 شیت 42000  کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
4 VS-I2-2-1-R-ANZ ورق سیاه 2 1 رول 36800 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
5 VS-I2-2-1-R-TE ورق سیاه 2 1 رول 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
6 VS-I2-2-2*1-SH-TE ورق سیاه 2 2*1 شیت 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
7 VS-I2-2-1.25-R-ANZ ورق سیاه 2 1.25 رول 38000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
8 VS-I2-2-250*125-SH-TE ورق سیاه 2 250*125 شیت 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                 

 

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات وارداتی قزاقستان مرکز فولاد ایرانیان

 

 

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) ابعاد نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-I6-1.5-1-R-ANZ ورق سیاه 1/5 1 رول 42000  کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
2 VS-I6-1.5-1-R-TE ورق سیاه 1/5 1 رول 42000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
3 VS-I6-1.5-2*1-SH-TE ورق سیاه 1/5 2*1 شیت 42000  کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
4 VS-I6-2-1-R-ANZ ورق سیاه 2 1 رول 36800  کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
5 VS-I6-2-1-R-TE ورق سیاه 2 1 رول 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین                
6 VS-I6-2-1.25-R-ANZ ورق سیاه 2 1.25 رول 36800 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
7 VS-I6-2-1.25-R-TE ورق سیاه 2 1.25 رول 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین               
8 VS-I6-2.5-1.25-R-ANZ ورق سیاه 2/5 1.25 رول 36500 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین               
9 VS-I6-2.5-1-R-ANZ ورق سیاه 2/5 1 رول 36500 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
10 VS-I6-3-1-R-ANZ ورق سیاه 3 1 رول 36000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                
11 VS-I6-3-1.25-R-ANZ ورق سیاه 3 1.25 رول 36000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                 
12 VS-I6-3-1.5-R-ANZ ورق سیاه 3 1.5 رول 36000 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین                

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات وارداتی چین مرکز فولاد ایرانیان

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) (m)ابعاد نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-I1-2-1.25-6-R-EM ورق سیاه 2 1 رول 36800 کیلوگرم انزلی خرید آنلاین
2 VS-I1-2-1.25-6-R-TE ورق سیاه 2 1 رول 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین
3 VS-I1-2-2.5*1.25-SH-TE ورق سیاه 2 2/5*1/25 شیت 38000 کیلوگرم بنگاه تهران خرید آنلاین

calendar icon   تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات سبا مرکز فولاد ایرانیان

 

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) ابعاد(m) نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-44-2-1-R-K ورق سیاه 2 1 رول 36200 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
2 VS-44-2.5-1-R-K ورق سیاه 2/5 1 رول 35000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
3 VS-44-2-1-R-ESF ورق سیاه 2 1 رول 36000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین                  
4 VS-44-2-1.25-R-K ورق سیاه 2 1 رول 36000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
5 VS-44-2-1.25-R-ESF ورق سیاه 2 1.25 رول 35850 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین                 
6 VS-44-2.5-1-R-ESF ورق سیاه 2/5 1 رول 35500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین                 
7 VS-44-2.5-1.25-R-K ورق سیاه 2/5 1.25 رول 35500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
8 VS-44-2.5-1.25-R-ESF ورق سیاه 2/5 1.25 رول 35500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین                 
9 VS-44-3-1-R-K ورق سیاه 3 1 رول 35500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
10 VS-44-3-1.25-R-K ورق سیاه 3 1.25 رول 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
11 VS-44-3-1.5-R-K ورق سیاه 3 1.5 رول 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 
12 VS-44-3-1-R-ESF ورق سیاه 3 1 رول 32500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین                 
13 VS-44-3-1.25-R-ESF ورق سیاه 3 1.25 رول 32500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین                 
14 VS-44-3-1.5-R-K ورق سیاه 3 1.5 رول 34000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین                 

 

calendar icon    تاریخ بروزرسا نی : بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و هفت - 1397/04/27

لیست اعلام قیمت ورق سیاه محصولات فولاد مبارکه مرکز فولاد ایرانیان

 

 

ردیف کد کالا ضخامت ورق (mm) ابعاد(m) نوع بسته بندی قیمت (ریال) واحد اعلام قیمت محل تحویل خرید آنلاین
1 VS-43-2-1-R-K ورق سیاه 2 1 رول 32500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
2 VS-43-2-1-R-ESF ورق سیاه 2 1 رول 32500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
3 VS-43-2-1.25-R-ESF ورق سیاه 2 1.25 رول 32300 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
4 VS-43-2-1.25-R-K ورق سیاه 2 1.25 رول 32500 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
5 VS-43-2.5-1-R-K ورق سیاه 2/5 1 رول 32000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
6 VS-43-2.5-1-R-ESF ورق سیاه 2/5 1 رول 32000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
7 VS-43-2.5-1.25-R-K ورق سیاه 2/5 1.25 رول 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
8 VS-43-2.5-1.25-R-ESF ورق سیاه 2/5 1.25 رول 32000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
9 VS-43-3-1-R-K ورق سیاه 3 1 رول 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
10 VS-43-3-1.25-R-K ورق سیاه 3 1.25 رول 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
11 VS-43-3-1.5-R-K ورق سیاه 3 1.5 رول 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
12 VS-43-3-1-R-ESF ورق سیاه 3 1 رول 32000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
13 VS-43-3-1.25-R-ESF ورق سیاه 3 1.25 رول 32000 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
14 VS-43-3-1.5-R-ESF ورق سیاه 3 1.5 رول 32000 کیلوگرم کارخانه خرید آنلاین
15 VS-43-2-2*1-SH-ESF ورق سیاه 2 2*1 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
16 VS-43-2-2.5*1.25-SH-ESF ورق سیاه 2 2.5*1.25 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
17 VS-43-2.5-2*1-SH-ESF ورق سیاه 2/5 2*1 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
18 VS-43-2.5-2.5*1.25-SH-ESF ورق سیاه 2/5 2.5*1.25 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
19 VS-43-3-2*1-SH-ESF ورق سیاه 3 2*1 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
20 VS-43-3-2.5*1.25-SH-ESF ورق سیاه 3 2.5*1.25 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
21 VS-43-3-6*1.25-SH-ESF ورق سیاه 3 6*1.25 شیت 33500 کیلوگرم انبار اصفهان خرید آنلاین
Top